volg ons op LinkedIn

TESTIMONIALS

Theo Gudden, partner Kab

Binnen onze organisatie binnen ik verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer/beleid. Met behulp van jullie software/wijze van aanpak van CMSI zijn wij in staat geweest om ons debiteurensaldo verder te verlagen. Ook hebben de gesprekken tussen CMSI en medewerkers van Kab geleid tot een andere bewustwording bij ons (hoe kijken we naar onze debiteuren en naar hun betalingsgedrag).
Onze tevredenheid over jullie dienstverlening heeft onlangs geleid tot een verdere samenwerking tussen Kab en CMSI met als doel om onze cli?nten diensten op het gebied van debiteurenbeheer/beleid aan te bieden.
De gesprekken wij met elkaar gevoerd hebben worden door mij als bijzonder positief ervaren. Jullie zijn uitermate deskundig op je vakgebied en een goede gesprekspartner. Jullie weten mensen mee te krijgen in veranderingsprocessen. Jullie komen je afspraken na en hebt oog voor de mens waarmee jullie samenwerken.

Theo van Duyn, Partner Van Duyn en Van de Geer

CMSI IS EEN VERADEMING: zij begrijpen tot in de kleinste haarvaten hoe onze branche in elkaar steekt. Deskundig en betrokken ondersteunen en coachen ze stap voor stap de organisatie naar een professioneel niveau binnen de context (financieel) rendement met behoud en versterking van de klantrelatie!

EthlynVonsee, teamleider order to cash Schiphol Finance Team

Sinds een aantal jaar maken wij gebruik van de software van CMSI. Als gebruiker zijn we tevreden over deze tool, maar het meest tevreden zijn we over de persoonlijke aanpak en benadering van CMSI om mee te denken met ons als klant. Het samen kijken naar wat de beste oplossing is die past bij ons bedrijf. Hierbij nemen zij de tijd om dit samen met ons te doen. Deze benadering maakt dat je voelt dat je als klant centraal staat.

Diane Aaldering, directrice Stolwijk Kelderman

Wij hebben met Hans Agte van CMSI ons debiteurenbeheer nieuw leven in geblazen en een andere wending gegeven. De samenwerking verloopt naar onze volle tevredenheid.
Sterk punt van CMSI is dat ze samen met ons nadenken over de opzet en inrichting van het debiteurenbeheer en de modules. Vaak volgen er ook weer aanpassingen van de kant van CMSI zodat het systeem nog weer meer gebruikersgemak kent, ze blijven door ontwikkelen.

Ons debiteurensaldo is sterk gedaald en de audit van ons debiteurenbeheer heeft weer nieuwe inzichten gegeven en een nieuwe impuls gegeven. Ook onze klanten zijn probleemloos overgegaan naar ons nieuwe systeem en de overgang is soepel verlopen. Over samenwerking en bereikte resultaten kunnen we zeer positief zijn.

Brunel BV

Wij bevelen het systeem aan en zullen een aantal aspecten benoemen, waarbij onze debiteuren score circa 85/90% is!

De kosten zijn voor debiteur relatief laag en de incassokosten zijn daarnaast ook nog een extra tool om te onderhandelen. De debiteur krijgt een laatste kans hetgeen commercieel gezien minder risico met zich mee brengt dat klant handel terugtrekt. De incasso/rentekosten worden automatisch berekend door het systeem, hetgeen op zich zeer gebruiksvriendelijk werkt.

Wij bepalen zelf of de debiteur meteen ter incasso wordt aangeboden bij niet tijdig betalen na ingebrekestelling 3⁄4 wordt betaald (niet altijd binnen gestelde termijn) de boodschap is duidelijk!

Infor Software

Infor Credit Control in The Netherlands has been testing a collection strategy format for selected clients whereby, in addition to initial calls and emails by and from the Infor Credit Control Department, additional reminder letters have been issued on Third Party letterhead. The test has been very successful in the sense that the Third Party letters in most cases provoked a reaction from clients where feedback from earlier Infor calls and/or e-mails was minimal or non-existing. In cases where a client response was not forthcoming after having received the Third Party letter, a simple system operation would forward the case to the designated Third Party Collector making Third Party involvement a smooth and integrated part of Infors collections strategy. I am currently looking at implementing this enhanced collection strategy on a larger scale for a bigger client portfolio with the intention to improve Infors DSO.

Autodealer PON

Hierbij mijn opmerkingen/ervaringen m.b.t. gebruik tool CMSI.

Het betreft een relatief simpel en effectieve tool om (pre-)incasso in eigen beheer uit te voeren, d.m.v. directe communicatie met klanten i.p.v. tussenkomst van het incassobureau. Uitgebreide mogelijkheden voor een lage totaalprijs per vordering en een afsluitende bedankbrief na verwerking betaling is uniek pluspunt. De korte lijnen met leverancier, snelle respons en 'nazorg' na enkele maanden gebruik zeer goed ontvangen -> puntjes op de i!


Henri van Schenk Brill DGA, Directeur Envido groep

Door de snelle groei van de laatste jaren en de focus op professionalisering en kwaliteit van dienstverlening was het debiteuren beheer wat achter gebleven. Op advies van onze accountant zijn we een gesprek aangegaan met CMSI en op basis van het zeer prettige en professionele gesprek hebben we CMSI eerst een audit laten uitvoeren? van de huidige situatie. Op basis van de audit hebben zij een uitgewerkt advies/plan van aanpak geschreven hoe we het debiteuren beheer gezamenlijk zouden kunnen inrichten en optimaliseren. Naast advies, het inrichten van de software, het aanschrijven van klanten geeft vooral de betrokkenheid van CMSI bij het beheer ons meer rust om met nieuwe activiteiten bezig te zijn.


Maas Autodealergroep

Hierbij onze ervaring en mening over CMSI.

Zoals we in het begin aangaven was het een behoorlijke uitdaging wat betreft onze debiteurenbeheer, maar dankzij CMSI hebben wij aanzienlijke progressie kunnen boeken. Niet enkel door gebruik te maken van jullie software maar ook door het verstrekken van advies wat betreft het opzetten van een goed lopend debiteurenbeheer proces.

Door gebruik te maken van jullie software merken wij dat het daadwerkelijk doorzetten van dossiers naar een Incassobureau en/of Gerechtsdeurwaarder aanzienlijk afgenomen is. Ons streven is de gemiddelde DSO zo laag mogelijk te houden, maar daarbij hechten wij ook heel veel waarde aan het respectvol incasseren en benaderen van onze klanten, van begin tot eind. Waar CMSI ten alle tijden gehoor aangeeft, zelfs na het uitbesteden middels een simpele druk op de knop aan haar incassopartner, BvCM Credit Management.

Al met al hebben wij in CMSI de ideale partner gevonden, men is duidelijk, transparant, maakt het niet mooier dan het is, gebruiksvriendelijke software en klantvriendelijk.

Klantvideo: https://youtu.be/gWij883C148


BezoekadresLeeuwenveldseweg 1 1382 LV Weesp Tel: 0294 490 977 E-mail: info@cmsibv.com